UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro

Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12 - Line 15

Line 11 - Bolshaya Kol'tsevaya

Savyolovskaya

Bolshaya Kol'tsevaya Bolshaya Kol'tsevaya

Petrovskiy Park

Bolshaya Kol'tsevaya Bolshaya Kol'tsevaya

TsSKA (CSKA)

Bolshaya Kol'tsevaya Bolshaya Kol'tsevaya

Bolshaya Kol'tsevaya

Khoroshyovskaya

Bolshaya Kol'tsevaya


Branch to Delovoy Tsentr:

Shelepikha

Bolshaya Kol'tsevaya

Bolshaya Kol'tsevaya

Delovoy Tsentr


Narodnoye Opolcheniye

Bolshaya Kol'tsevaya Bolshaya Kol'tsevaya

Mnyovniki

Bolshaya Kol'tsevaya

Bolshaya Kol'tsevaya

Terekhovo

Kuntsevskaya

Davydkovo

Amin'yevskaya

Michurinskiy Prospekt

Prospekt Vernadskogo

Novatorskaya

Vorontsovskaya

Zyuzino

Original Line 11 - Kakhovskaya

Kashirskaya

Varshavskaya

Kakhovskaya

Kakhovskaya Kakhovskaya


11/08/1969: Kashirskaya - Kakhovskaya (3.3 km) as part of Line 2

18/11/1995: Line 11 separated from Line 2

26/02/2018: Delovoy Tsentr - Petrovskiy Park (10.5 km)

30/12/2018: Petrovskiy Park - Savyolovskaya (1.8 km)

01/04/2019: Kakhovskaya station out of service to allow for construction of ring line

26/10/2019: original line 11 completely out of service to be integrated into the Grand Circle Line

01/04/2021: Khoroshyovskaya - Mnyovniki

07/12/2021: Mnyovniki - Kakhovskaya (21 km)

 


Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12 - Line 15


UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro