Moscow Metro > Line 4 [Filyovskaya]

STUDENCHESKAYA

Opened on 07/11/1958 - Photos © Boris Kogut

 


 

Moscow Metro > Line 4 [Filyovskaya]

 

2008 © UrbanRail.Net (Robert Schwandl)